Privatumo politika

Ši Privatumo Politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs naudojatės Regio Vitae, UAB  (toliau „Bendrovės“) teikiamomis paslaugomis, naršote mums priklausančiose interneto svetainėje https://www.miestooptika.lt (toliau „Svetainė“) rezervuojate paslaugas internetinėje rezervacijų sistemoje adresu https://booking.appointy.com/VizijaKaunas (toliau „Rezervacijų sistema“) arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per oficialią „Miesto Optika“ paskyrą facebook.com/miestooptika („Socialiniai tinklai“).

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas – UAB Regio Vitae, juridinio asmens kodas 166895262, registruotos buveinės adresas Gamyklos g. 44D, Mažeikiai, Lietuvos Respublika.

Naudojantis Rezervacijų sistema duomenys kaupiami ir saugomi atsižvelgiant į Appointy Software Inc., 16 Corning Ave, Suite 136, Milpitas, CA, USA 95035 privatumo politiką (susipažinti galite čia: https://www.appointy.com/privacypolicy/ ), duomenų apsaugos politiką (susipažinti galite čia: https://www.appointy.com/gdpr/ ) ir bendrąsias taisykles (susipažinti galite čia: https://www.appointy.com/termsofuse/ ). Pateikiant savo duomenis Rezervacijų sistemoje juos perduodate trečiosioms šalims (Appointy Software Inc.), už kurių veikimą ar neveikimą Bendrovė neatsako. Bendrovė turi tiesioginę prieigą prie Rezervacijų sistemoje perduotų ir kaupiamų Jūsų duomenų. Bendrovė įsipareigoja Jums padėti kylant klausimams dėl trečiųjų šalių tvarkomų Jūsų duomenų.

Kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami?

Kai jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar naršote Svetainėje, rezervuojate paslaugas Rezervacijų sistemoje arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus, mes galime rinkti šiuos jūsų asmens duomenis:

 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris ir kita papildomai nurodyta informacija);
 • informaciją apie jūsų atsiskaitymus už teikiamas paslaugas;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums bendraudami su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus;
 • informaciją apie jūsų kompiuterį ir apie jūsų apsilankymus bei naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;
 • informaciją, kurią mums suteikia tretieji asmenys apie jus dėl kurios jūs esate suteikę leidimą jiems dalintis ja su mumis;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Privatumo Politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų pačiu mums duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje Privatumo Politikoje;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant suteikti jums Bendrovės paslaugas;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų asmenų interesų.

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo Politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • sutarties su jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo jums tikslais;
 • komunikavimui su jumis;
 • paslaugų kokybės gerinimui;
 • lojalumo programos vykdymui;
 • užtikrinti jūsų ir / ar Bendrovės saugumą, turto apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą, kai yra lankomasi Bendrovės patalpose;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra jums reikalinga, siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes surinkome iš jūsų pagal šią Privatumo Politiką, saugome ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 3 metus po paslaugų jums suteikimo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams, partneriams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje Privatumo Politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo Politikoje, mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bendrovės darbuotojai ir partneriai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Bendrovės klientus bei bendravimą su jais tiesiogiai ar per Socialinius tinklus.

Vaikai

Jei žinome, kad asmuo nėra sulaukęs 18 metų, mes nerenkame ar neprašome jo asmens duomenų arba neleidžiame tokiam asmeniui užsisakyti mūsų paslaugų.

Jei sužinosime, kad neturėdami tėvų sutikimo rinkome asmens duomenis iš asmens, nesulaukusio 18 metų, nedelsdami imsimės veiksmų, kad šią informaciją pašalintume. Jei manote, kad turime arba galime gauti informacijos iš asmenų, nesulaukusių 18 metų, arba informacijos apie juos, susisiekite su mumis adresu info@regio.lt

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Svetainėje naudojama „Google Analytics“ paslauga – Google teikiamą svetainių vartotojų elgsenos analizės paslauga. Kiekvieno apsilankymo metu Jūs esate atpažįstamas kaip nuolatinis svetainės lankytojas. Surinkta informacija yra anoniminė ir naudojama tam, kad galėtų vykdyti statistinę svetainės analizę ir nuolat tobulinti svetainės turinį.

Šių slapukų pagalba gali būti renkama anoniminė informacija apie Jūsų apsilankymą puslapyje: slapuko ID, data, atidaryti puslapiai, naršymo trukmė, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, miestas, šalis, kalba ir visa kita informacija, kurią Jūs pateikėte savo naudojamoje naršyklėje. Google perduodama anoniminė Jūsų informacija ir Jūsų IP adresas nėra siejamas su jokiais Google ar Bendrovės turimais duomenimis.

Plačiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=lt&ref_topic=1008008

Svetainėje yra naudojami „Google“ reklamos (remarketing) slapukai. Šiuos slapukus naudojame pateikti Jums pasiūlymus partnerių ir socilainių tinklų ir medijų svetainėse tiems vartotojams, kurie domėjosi Bendrovės produktais. Šių reklamų įterpimas, pačios reklamos yra anonimiškos, jokie duomenys tarp Jūsų profilių socialiniuose tinkluose ar partnerių platformose nėra susiejami su Jūsų asmeninias duomenimis ar duomenimis pateiktais Svetainėje.

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Bendrovės Socialiniams tinklams yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Dėl to, naudodamiesi Socialiniais tinklais, prašome susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika ir jos laikytis.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@regio.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

Bendrovė įgyvendindama jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu info@regio.lt, tel. +370 685 86210 arba adresu Gamyklos g. 44D, Mažeikiai, Lietuvos Respublika.

Baigiamosios nuostatos

Mes galime bet kada pakeisti šią Privatumo Politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai Privatumo Politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje ar jūsų nurodytu el. paštu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą Privatumo Politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši Privatumo Politika įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio mėn. 31 d.