Prekių ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

Prašome atidžiai perskaityti šias nuostatas prieš naudojantis paslaugomis. Šios nuostatos yra galiojantis dokumentas – susitarimas tarp Jūsų ir UAB „Regio Vitae“, į.k.: 166895262, registracijos adresas Gamyklos g. 44D, Mažeikiai (toliau Bendrovė) dėl Jūsų naudojimosi internetine svetaine https://www.miestooptika.lt (toliau Svetainė), internetine paslaugų rezervacijų sistemą naudojama vizitų laiko rezervavimui (toliau Rezervacijų sistema), visų internetu užsakytų ir Bendrovės teikiamų paslaugų ir prekių įskaitant, bet neapsiribojant registracija paslaugoms internetu, įsigijimo ir naudojimo taisyklių (toliau Sąlygos).

Apsilankydami mūsų Svetainėje, naudodamiesi Rezervacijų sistema ir arba ką nors įsigydami jūs sutinkate, kad būtų taikomos šios prekių ir paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant papildomas sąlygas ir taisykles, kurios yra paminėtos ir į kurias yra pateikiamos nuorodos šiose sąlygose. Šios Sąlygos taikomos visiems vartotojams įskaitant bet neapsiribojant Svetainės lankytojus, Rezervacijų sistemos naudotojus, pardavėjus, pirkėjus, turinio kūrėjus ir kitus.

Prašome atsakingai perskaityti šias Sąlygas prieš naudojantis mūsų Svetaine ar Rezervacijų sistema. Naudojantis bet kuria Svetainės ar Rezervacijų sistemos dalimi mūsų jūs sutinkate su šių sąlygų taikymu. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis jūs negalite naudotis mūsų Svetaine, Rezervacijų sistema ar mūsų Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Kiekvienai pridėtai paslaugai, įrankiui ar informacijai Svetainėje yra taikomos šios Sąlygos. Naujausią Sąlygų redakciją visada galite rasti mūsų Svetainėje šiame puslapyje. Mes pasiliekame teisę atnaujinti ar pakeisti šias sąlygas atnaujinant Svetainę ar Rezervacijų sistemą. Atsakomybė tikrinti dėl sąlygų atnaujinimų tenka vartotojui. Naudojimasis ar prisijungimas prie Svetainės patvirtina jūsų sutikimą su naujausia Sąlygų redakcija.

1.    Valdytojas

Svetainę valdo Bendrovė. Internetinę paslaugų rezervacijų sistemą naudojamą vizitų laiko rezervavimui (toliau Rezervacijų sistema) valdo trečioji šalis Appointy Software Inc., 16 Corning Ave, Suite 136, Milpitas, CA, USA 95035. Puslapio turinyje terminai „mes“, „mus“,  „mūsų“ nurodo Valdytoją. Valdytojo pateikta informacija, įrankiai ir kitos paslaugos prieinama tik sutikus su šiomis prekių ir paslaugų teikimo nuostatomis.

2.    Elektroninės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs užtikrinate, kad esate minimalaus reikalaujamo amžiaus ir sutinkate, kad nepilnamečiai jūsų vaikai naudotųsi mūsų Svetaine ar Rezervacijų sistema. Dėl nepilnamečių duomenų kaupimo prašome susipažinti su mūsų privatumo politika.

Draudžiama naudoti Svetainę ar Rezervacijų sistemą bet kokiai nelegaliai ar neteisėtai veiklai, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai. Draudžiama pažeisti bet kokius Lietuvos Respublikos teisės aktus įskaitant, bet neapsiribojant autorių ir gretutinių teisių įstatymu.

Draudžiama naudojantis Svetaine ar Rezervacijų sistema skleisti, įkelti ar naudoti kenkėjiškas programas, virusus ar naudoti bet kokį kenksmingą programinį kodą. Nustačius šių Sąlygų pažeidimą, kenkėjiškų programų naudojimą ar kita vartotojui nedelsiant nutraukiama prieiga prie Svetainės ar Rezervacijų sistemos ir joje teikiamų paslaugų.

3.    Bendrosios sąlygos

Mes pasiliekama teisę bet kada, be išankstinio perspėjimo nedelsiant apriboti bet kokiam vartotojui prieinamumą prie Svetainės, Rezervacijų sistemos ir šiose vietose teikiamų paslaugų.

Jūs suprantate, kad jūsų pateikti duomenis išskyrus, banko kortelių ar mokėjimo duomenys, gali būti perduoti interneto tinklais jų neužkoduojant, gali būti pakeisti siekiant juos pritaikyti tinklų ir įrenginių keliamiems technologiniams reikalavimams. Bankų kortelių duomenys visada perduodami juos užkoduojant.

Šių Sąlygų skyriai naudojami tik dėl patogumo, niekaip neskirsto ir neturi įtakos šioms Sąlygoms.

4.    Informacijos tikslumas, pilnumas ir gavimo/ pateikimo laikas

Mes neatsakome jei Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje prieinama informacija yra netiksli, nepilna ar neatitinkanti dabarties. Svetainės ir Rezervacijų sistemos turinys yra pateikiamas tik dėl bendrinės informacijos ir jis neturėtų būti naudojamas ar juo neturėtų būti remiamasi kaip vieninteliu ir pagrindiniu informacijos šaltiniu priimant sprendimus. Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje prieinamos informacijos patikimumo vertinimas yra jūsų atsakomybė.

Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje gali būti prieinami tam tikri istoriniai duomenys ar informacija. Istoriniai duomenys ar informacija gali būti ne naujausi ir pateikiami tik informavimo tikslais. Mes pasiliekama teisę bet kada keisti Svetainės ar Rezervacijų sistemos turinį, tačiau to daryti neprivalome. Sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs prisiimate atsakomybę patys stebėti pokyčius Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje.

5.    Paslaugų ir kainų keitimas

Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje prieinamų prekių ir paslaugų kainos gali būti keičiamos be jokio perspėjimo. Mes pasiliekame teisę be perspėjimo apriboti tam tikrų prekių ar paslaugų prieinamumą Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje be perspėjimo.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugų ar prekių pakeitimus, kainos pakeitimą, teikimo ar prieinamumo sustabdymą ar nutraukimą.

6.    Prekės ir paslaugos

Kai kurios prekės ir paslaugos gali būti riboto prieinamumo naudojantis mūsų Svetaine ar Rezervacijų sistema. Šios prekės ar paslaugos gali būti riboto kiekio ir gali būti grąžinami ir keičiami tik taip, kaip tai apibrėžia mūsų grąžinimo sąlygos.

Mes dedame visas pastangas, jog visos prekės, jų formos, spalvos ir detalės būtų atvaizduoti kaip įmanoma tiksliau. Mes negarantuojame, jog prekių spalvos ir formos bus taip pat atvaizduojamos jūsų kompiuterio ekrane.

Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti prekių ir paslaugų prieinamumą tam tikruose geografiniuose regionuose ar jurisdikcijose. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienam atvejui išskirtinai. Mes pasiliekame teisę apriboti mūsų siūlomų ir Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje prieinamų paslaugų ir prekių kiekį. Visi paslaugų ar prekių aprašai gali keistis mūsų nuožiūra bet kada ir be išankstinio perspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kada nutraukti tam tikrų paslaugų ar prekių prieinamumą ar tiekimą. Bet koks šioje Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje pateiktas bet kokios paslaugos ar prekių pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad mūsų teikiamų paslaugų ar prekių, informacijos ar bet kokio turinio, kurį jūs įsigyjate ar gaunate kitu būdu, kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad paslaugų ar prekių teikime ar pateiktoje informacijoje atsiradusios klaidos bus ištaisytos, tačiau dedami visas pastangas, kad to išvengtume ir Jūs gautumėte aukščiausios kokybės prekes ir paslaugas.

7.    Vizitų rezervacijų atšaukimo sąlygos

Jūsų vizitas yra svarbus tiek mums, tiek Jums. Jei praleisite savo suplanuotą vizitą Jūsų akių sveikata gali pablogėti.

Atlikus rezervaciją Rezervacijų sistemoje ir pateikus netikslius kontaktus ir Bendrovei nepavykus su Jumis susisiekti per 24 valandas nuo rezervacijos atlikimo Bendrovė pasilieka teisę atšaukti Jūsų vizito rezervaciją be papildomo pranešimo ar paaiškinimo.

Atsiradus poreikiui atšaukti ar perplanuoti vizitą prašome informuoti mus ne vėliau nei 24 valandos iki numatyto vizito laiko. Išankstinis perspėjimas leis pasiūlyti mūsų paslaugas kitiems šių paslaugų laukiantiems klientams.

Jei Jūs be išankstinio perspėjimo nepasirodysite suplanuotu laiku vizitui optikoje ar per pusės metų laikotarpį bent du kartus pakeisite vizito laiką Jums bus taikomas papildomas 30 eurų administravimo mokestis už kiekvieną praleistą vizitą. Šį mokestį privalėsite susimokėti prieš atvykstant į optikos saloną vizitui pas optometristą ar akių gydytoją.

Jei jūs pusės metų laikotarpyje atšauksite, ar nepasirodysite daugiau nei tris kartus suplanavus vizitą optikoje, Bendrovė pasilieka teisę neteikti savo siūlomų paslaugų be papildomų paaiškinimų.

Tikimės Jūsų supratingumo ir tarpusavio pagarbos.

8.    Mokėjimai ir paskyrų informacija.

Mes pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti bet kurį jūsų pateiktą užsakymą naudojantis mūsų Svetaine ar Rezervacijų sistema. Taip pat, mes galime apriboti tiekiamų prekių kiekį asmeniui, namų valdai, ar vieno užsakymo metu. Šie apribojimai gali būti taikomi užsakymams priimtiems ne tik to pačio vieno vartotojo. Atsisakius vykdyti užsakymą mes bandysime susisiekti užsakymo metu nurodytais kontaktais. Mes pasiliekame teisę vienašališkai atmesti užsakymą įtarus, kad jį atlieka perpardavinėtojai, didmenininkai ar kiti prekiautojai.

Jūs sutinkate pateikti tik dabartine, pilną ir tikslią savo informaciją, kuri reikalinga užsakymų įvykdymui. Pasikeitus jūsų duomenims, įskaitant banko kortelių duomenis, kontaktinę informaciją, jūs sutinkate juos nedelsiant atnaujinti, siekiant įvykdyti užsakymus ir esant poreikiui susisiekti su jumis.

9.    Trečiųjų šalių paslaugos

Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje gali būti sudaryta prieiga prie trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, kurių mes nekontroliuojame, neprižiūrime. Jūs patvirtinate, jog susipažinote, jog tokias trečiųjų šalių paslaugas mes pateikiame tokias, kokios jos yra, ir suteikta tokia prieiga, kokia yra suteikiama trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, be jokių garantijų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės kylančios dėl pasekmių naudojantis šiomis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.

Jūs prisiimate bet kokią riziką, susijusią su trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, kurios yra prieinamos mūsų Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje, naudojimu ir šiomis paslaugomis naudojatės savo nuožiūra. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis jūs turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su jomis ir joms taikomomis trečiųjų šalių sąlygomis.

Ateityje Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje sudarius prieigą prie naujų paslaugų ar atsiradus naujoms Svetainės ar Rezervacijų sistemos funkcijoms, jų teikimui ir naudojimuisi bus taikomos šios Sąlygos.

10. Nuorodos į trečiųjų šalių puslapius.

Tam tikroje Svetainės ar Rezervacijų sistemos turinio dalyje, prekių informacijoje ar Svetainėje ir Rezervacijų sistemoje prieinamose paslaugose gali būti naudojama medžiaga gauta iš trečiųjų šalių.

Galimos nuorodos į trečiųjų šalių puslapius gali jus nukreipti į trečiųjų šalių svetaines, kurios yra nesusijusios su mūsų Svetaine ar Rezervacijų sistema. Mes neatsakome už šių trečiųjų šalių puslapių turinį, turinio tikslumą ir negarantuojame, bei neprisiimame atsakomybės už bet kokį trečiųjų šalių pateiktą turinį, jų teikiamas paslaugas ar prekes.

Mes nesame atsakingi už bet kokią galimai patirtą žalą ar netekimus, kurie susiję su paslaugų ar prekių įsigijimu ar bet kokiu duomenų perdavimu atliktu naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Prašome kiekvienu atveju prieš atliekant bet kokius veiksmus atidžiai peržiūrėti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų sąlygas ir praktikas ir įsitikinti, jog jas suprantate. Skundai, prašymai ir klausimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų turėtų būti adresuojami šių paslaugų teikėjams.

11. Vartotojų komentarai, atsiliepimai ir kita informacija

Jei mums pageidaujant jūs pateikiate tam tikrus duomenis (pavyzdžiui konkurso metu) arba be mūsų pageidavimo siunčiate mums idėjas, patarimus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą elektroniniu paštu, paštu ar kitais būdais (apibendrinant – komentarais), jūs sutinkate, kad mes bet kada ir be apribojimų tvarkytume, kopijuotume, viešintume, skleistume, verstume į kitas kalbas ar kitaip naudotume šią informaciją bet kokioje aplinkoje. Mes neprivalome laikyti tam tikrų komentarų konfidencialiais, mokėti kompensacijas už tam tikrus komentarus ar atsakyti į bet kokius komentarus.

Mes galime, tačiau neturime tikslo, stebėti ar ištrinti turinį, kuris mūsų nuomone yra netinkamas, neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, žeminantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip prieštaraujantis ar pažeidžiantis bet kokios šalies intelektinės nuosavybės teises ar šias Sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeidžia jokių bet kokių asmenų teisių, įskaitant autorinių teisių, prekinių ženklų, privatumo ar kitų asmeninių teisių. Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad jūsų komentaruose nebus neteisėto, netinkamo turinio, nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų padaryti neigiamos įtakos Svetainės ar Rezervacijų sistemos veikimui ar paslaugų ir prekių teikimui. Jūs sutinkate nenaudoti netikrų elektroninio pašto adresų, apsimesti kitu asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis. Jūs esate visiškai atsakingas už visus savo pateiktus komentarus ir jų tikslumą ir teisėtumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius jūsų ar kitų trečiųjų šalių pateiktus komentarus.

12. Asmeninė informacija

Jūsų pateikiamai informacijai yra taikoma mūsų Privatumo politika, su kuria susipažinti galite čia: https://www.miestooptika.lt/privatumo-politika/

13. Klaidos ir netikslumai

Kartais Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje gali pasitaikyti informacijos su rašybos klaidomis, netikslumais ar praleistais simboliais. Jei šie netikslumai turi įtakos prekių aprašymui, kainoms, akcijoms, pasiūlymams, siuntimo kainoms, siuntimo laikui ar prieinamumui mes turime teisę pataisyti šias klaidas, netikslumus ir pakeisti ar atnaujinti esamų ir vykdomų užsakymų duomenis ar atšaukti užsakymus bet kuriuo laiku be išankstinio perspėjimo – net ir po užsakymo pateikimo.

Mes neprivalome atnaujinti, taisyti ar tikslinti jokios informacijos susijusios su paslaugomis, prekėmis ar Svetaine ir Rezervacijų sistema įskaitant, bet neapsiribojant, kainodaros informacija, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Jokia paslaugų ar prekių teikimo metu nurodyta data ar jokia data nurodyta Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje neturėtų būti laikoma informacijos ar turinio atnaujinimo data.

14. Neleistinas turinio naudojimas

Neskaitant šiose Sąlygose jau pateiktų apribojimų, jums yra draudžiama: naudoti puslapį ar jame esantį turinį neteisėtiems tikslams; prašyti kitų asmenų daryti neteisėtus veiksmus ar dalyvauti neteisėtoje veikloje; pažeisti tarptautinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; pažeisti mūsų ar kitų trečiųjų asmenų autorines teises; priekabiauti, išnaudoti, įžeisti, pažeisti, pažeminti, šmeižti, paniekinti, įbauginti, diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; pateikti neteisingą ar klaidinančią informaciją; įkelti ar skleisti kompiuterinius virusus, bet kokias kenkėjiškas programas ar programinį kodą, kuris bet kokiais būdais paveiktų Svetainės ar Rezervacijų sistemos funkcijas ar teikiamų paslaugų ir prekių teikimą, kitus susijusius ar nesusijusius puslapius; rinkti ar sektis asmeninę kitų vartotojų informaciją; kelti reklamą, perteklinį kiekį informacijos, pateikti nuorodas į kitų fizinių ar juridinių asmenų puslapius; naudoti Svetainės ar Rezervacijų sistemos turinį nepadoriems ar amoraliems tikslams; trukdyti ar apeiti Svetainės, Rezervacijų sistemos ar teikiamų paslaugų saugumo sistemas. Mes turime teisę be perspėjimo nedelsiant nutraukti jūsų naudojimąsi ir prieigą prie mūsų Svetainės, Rezervacijų sistemos ir prieinamumą prie teikiamų paslaugų ar prekių pažeidus bet kurią šių Sąlygų dalį.

15. Garantijų ir atsakomybės ribos

Mes dedame visas pastangas siekdami užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, tačiau:

Mes negarantuojame, jog jūs galėsite naudotis Svetaine ar Rezervacijų sistema ir turėti prieigą prie tiekiamų paslaugų ir prekių be trikdžių, laiku, saugiai ir be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatas, gautas naudojantis Svetainėje ar Rezervacijų sistemoje prieinamomis paslaugomis, bus tikslus ir patikimas.

Jūs sutinkate, kad kartais mes visiškai apribosime paslaugų teikimą neribotam terminui ar visai nustosime teikti paslaugas ar prekes, be išankstinio perspėjimo.

Jokiu atveju mūsų darbuotojai, partneriai, tiekėjai, paslaugų teikėjai nėra atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, skundus ar kitą tiesioginę ar netiesioginę, netyčinę ar tyčinę, baudžiamąją, specialiąją žalą ar jos pasekmes įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo kaštus ar bet kokią kitą žalą, ar ji būtų grindžiama sutartimi, deliktais (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe, ar kylanti dėl jūsų naudojimosi suteikiamomis paslaugomis ar įsigytomis prekėmis, ar už bet kokių kitų pretenzijų, bet kokiu būdu susijusių su suteikiamomis paslaugomis ar prekėmis, įskaitant bet neapsiribojant, bet kokiomis klaidomis ar trūkumais turinyje, ar už bet kokius praradimus ar žalą, kylančią dėl naudojimosi suteikiamomis paslaugomis arba dėl bet kokių suteiktų prekių siuntimo, transportavimo ar perdavimo paslaugų, kurios buvo naudojamos siekiant padaryti paslaugą ar prekes prieinamas klientui, net įspėjus apie galimą žalos tikimybę. Mes prisiimame visą įstatymų nustatyta tvarka mums priklausančią atsakomybę susijusią su paslaugų ir/ ar prekių teikimu.

16. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate, jog jums pažeidus šias Sąlygas, jūs atlyginsite visą žalą ir padengsite išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, žalos dydžio nustatymo išlaidas, ginčo nagrinėjimo išlaidas, tiek mums, tiek kitoms su konkrečiu atveju susijusioms šalims.

17. Pakeitimai

Kuriai nors šių Sąlygų nuostatai ar daliai tapus netinkama, neteisėta, negaliojančia, nepritaikoma, šios Sąlygos vis tiek turi būti vykdomos ir jų turi būti laikomasi, kiek tai leidžia teisės aktai. Tik netinkama, neteisėta, negaliojanti ar nepritaikoma Sąlygų nuostata ar dalis bus atskirta nuo šių Sąlygų ir neturės jokios įtakos kitoms šių Sąlygų nuostatoms.

18. Nutraukimas

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės atsiradusios prieš nutraukiant sutikimą su šiomis Sąlygomis lieka galioti po tokio nutraukimo visais atvejais.

Šios Sąlygos galioja nebent jų galiojimas nutrauktas mūsų ar jūsų iniciatyva. Jūs galite nutraukti sutikimą informuodami mus ar tiesiog nebesinaudodami Svetaine ar Rezervacijų sistema.

Jei mūsų nuomone ar įtarimu jūs nesilaikote šių Sąlygų ar jų dalimi mes galime nutraukti šį susitarimą bet kuriuo laiku be išankstinio perspėjimo. Jūsų įsipareigojimai, susiję su šiomis Sąlygomis, išlieka net nutraukus sutikimą su šiomis Sąlygomis ir jums gali būti apribotas prieinamumas prie mūsų Svetainės ir Rezervacijų sistemos, mūsų teikiamų paslaugų ir prekių.

19. Baigiamosios nuostatos

Mums negalint pasinaudoti šių Sąlygų nuostatomis ar mūsų teisėmis nereiškia atsisakymo pasinaudoti šiomis teisėmis.

Šios Sąlygos ir jų nuostatos ar taisyklės esančios mūsų Svetainėje sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų ir aprašo jūsų naudojimąsi Svetaine ir Rezervacijų sistema, pakeičiant visus ankstesnius žodinius ar raštiškus mūsų ir jūsų tarpusavio susitarimus, pranešimus ar siūlymus, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kuriomis ankstesnėmis šių Sąlygų redakcijomis.

Šioms Sąlygoms ir visiems kitiems susitarimams, sudaromiems teikiant paslaugas ar prekes, yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

Jūs galite peržiūrėti naujausią šių Sąlygų redakciją mūsų Svetainėje.

Mes pasiliekame teisę vienašališkai atnaujinti, keisti bet kurią Sąlygų dalį atnaujinimus patalpinant Svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti mūsų Svetainę ir joje patalpintą naujausią Sąlygų redakciją. Jūsų tolesnis naudojimasis ar prisijungimas prie Svetainės, Rezervacijų sistemos ar tolesnis naudojimasis mūsų teikiamomis paslaugomis ar prekėmis atsiradus Sąlygų pokyčiams patvirtina jūsų sutikimą su šiais pakeitimais.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu info@regio.lt, tel. +370 685 86210 arba adresu Gamyklos g. 44D, Mažeikiai, Lietuvos Respublika.

Šios Sąlygos įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio mėn. 31 d.